etika silk blouse, aksara midi skirt
       
     
dara-02-website-catalog-160115-01.jpg